SA 8000

SA8000'in açılımı "Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000"dir. Bu standart; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır. SA 8000 Social Accountability International'ın tescilli markasıdır. SA 8000 dünyanın heryerinde, her sanayi kolunda, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir.

 


 

SA 8000'İN GEREKLERİ 

SA 8000 minimum gereklilikleri belirleyen ve aşagıda belirtilen alanlardaki faaliyetlerin tanımlamaları içeren bir karşılıklı anlaşma standardıdır :
1. Çocuk işgücü
2. Zorla çalıştırma
3. Saglık ve Emniyet
4. Birlik Oluşturma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
5. Ayrımcılık

6. Disiplin uygulamaları
7. Çalışma Saatleri
8. Tazminat
9. Yönetim Sistemleri


SA 8000'in BELGELENDİRMESİNİN YARARLARI
- Kuruluşların yeni uygulamalarını geliştirmesine, sürdürmesine, uygulamaya koymasına imkan verir.
- Gelecek faaliyetlerin planlanması için temel oluşturur.
- Bir karşılıklı anlaşma standardı oluşturur.
- Tedarikçi denetimlerini azaltır.
- Kıyaslama "benchmark" imkanı sağlar.
- Ulusal yasa ve yönetmelikleri dikkate alır.
- Uluslararası güvenilirlik kazandırır.
- Müşteride olumlu düşünceler yaratır.
- Hisse sahipleri için daha uzun vadeli değer yaratır.

© Copyright 2012 Tmena. Tüm hakları saklıdır.