OHSAS 18001

OHSAS; görev ve yetkileri belli olduğu, tehlikelerin tanımlandığı ve alınan önlemlerle bu tehlikelerin ortadan kaldırıldığı yada asgari seviyelere indirildiği, yasal gereklilikleri karşılandığı, İSG konusunda personelin sürekli eğitildiği ve bu eğitimler doğrultusunda acil durumlara hazır, ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için çaba gösteren bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistem olduğunu ifade eder.

 

İSG sistemi uygulama yararları;

 

•          Sistematik yaklaşım

 

•          Kuruluş içi ve dışında etkin iletişim

 

•          İSG performansını iyileştirme imkanı

 

•          Kaza oranı, maliyet, bordro mevcudu,devamsızlık ve/veya tazminat taleplerinde düşüşler

 

•          İmaj

 

•          Sigorta risk puanlamasında iyileşme

 

•          Verimlilik

 

İSG Yönetim Sisteminin Belgelemesinin yararları

 

•          Gerekli özenin gösterildiğinin ve sorumluluğun topluma ispatı

 

•          Kuruluşun imajının iyileştirilmesi

 

•          İyileştirme sürecinin sürdürülmesi

 

•          Yönetimin taahhüdünün gösterilmesi

 

•          Müşterilerden olumlu tepkiler

 

•          Diğer Yönetim Sistemleri ile uyumluluk

 

•          Çalışanların motivasyonu

 

OHSAS 18001, kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmak için ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

© Copyright 2012 Tmena. Tüm hakları saklıdır.