İyi Tarım Uygulamaları (İTU)

 

 İYİ TARIM UYGULAMALARI

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması , doğal kaynakların korunması , tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

Amaç;

·         Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması

·         Doğal kaynakların korunması

·         İzlenebilirlik

·         Sürdürülebilirlik

·         Gıda güvenliği

·         Ürünün, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermemesi

·         Üretimin tarımsal mevzuata uygun olarak yapılması

Kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ; İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri yayınlanan kapsamlar ise şunlardır.

·         Bitkisel Üretim (Yaş meyve-sebze, Çiçek ve Süs Bitkileri , Tarla Bitkileri, Fide ve Fidancılık , Çay)

·         Hayvancılık (Ruminant Tabanı-sığır ve koyun , sığır besiciliği , süt sığırcılığı , tavukçuluk  ve hindicilik)

·        Su Ürünleri(Balık , Çift Kabuklu Yumuşakçalar) 

 

              

 

İYİ TARIM UYGULAMALARININ FAYDALARI

 

 * İyi Tarım Uygulamaları  ile yaşadığımız çevreyi ve toprağı korumuş oluruz ve  gelecek nesillere kirletilmemiş bir doğa bırakmış oluruz.

* İyi Tarım Uygulamaları yapan üretici sunduğu güvenilir tarım ürünleriyle tüketicinin sağlığını korur.

* İyi tarım ürünleri, halkın sağlıklı yaşam ve sağlıklı tüketim yapma bilincini geliştirir. Bu bilinç geliştikçe iyi tarım ürünleri giderek daha fazla talep edilecektir. Artan taleple birlikte, iyi tarım ürünlerinin pazardaki rekabet gücü büyüyecektir.

* İyi tarım uygulamaları ürünün güvenilirliğini ve kalitesini artırdığı içiniç ve dış pazarlara daha kolay ihraç yapma imkanı sağlar.

* Rekabet gücünün ve pazarlama imkanlarının gelişmesi sayesinde üretici daha fazla kazanç elde etmeye başlar.

* İyi tarım uygulamaları yapan üreticiler ; devlet tarafından doğrudan destekleme ödemeleri ve %50’ye varan oranda kredi indirimlerinden faydalanırlar.

 

        İYİ TARIM UYGULAMALARISÜRECİ

 

     

 

İYİ TARIM UYGULAMALARINDA KONTROL VE SERTİFİKASYON ÜCRETLERİ

 

Bitkisel üretimde : üretim alanlarının birbirlerine olan uzaklığı , büyüklüğü , yeri , ürün çeşitliliği, ürünlerin hasat zamanı , hayvansal üretimde: işletme büyüklüğü(hayvan sayısı) ve eğer grup sertifikasyonu ise grup üye sayısı, üretim alanlarının bulunduğu iller ve üretim alanı büyüklükleri gibi kriterlere göre belirlenir  ve  başvuru sırasında beyan edilen bu kriterler dikkate alınarak kontroller gerçekleştirilir.

 

© Copyright 2012 Tmena. Tüm hakları saklıdır.