ISO 9001:2008

 ISO "International Organization for Standardization" kısaltması olup uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.

 

     

      ISO 9001, dünyanın en köklü kalite yönetim sistemidir ve bir çok standarda temel teşkil eder. ISO 9001, sektörüne, kapsamına, büyüklüğüne bakılmaksızın bütün firmalara uygulanabilir. 

       

        ISO 9000 Kalite Standartları Serisi; Müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda sürekli iyileşmeyi ilke edinen firmalar için çok önemli bir kılavuzdur. Etkin bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceği ve sürdürebileceği konusunda yardımcı olan ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart halini almıştır.

 

 ISO 9000 Belgesi alan bir kuruluş tüm faaliyetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak idare edildiğini ve ürün/ hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin teminatını vermiş olur.

 

ISO 9001:2008'in Faydaları

ISO 9001 belgesi, kalite sisteminizin olduğunun bir göstergesi olduğu için bir prestij sağlayacaktır. Aynı zamanda standardizasyon, sürekli iyileşme, disiplin, maliyetlerin azaltılması, etkinlik ve üretkenlik ve artan müşteri memnuniyeti konularında önemli faydalar sağlar. 

 

© Copyright 2012 Tmena. Tüm hakları saklıdır.