ISO 22000:2005

 Gıda Güvenliği, Gıdanın amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığında ve/veya tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeye neden olmayacağı yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Gıda güvenliği tehlikeleri gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir.

Yem üreticilerinden birincil üreticilere, gıda işleyenlerden taşımaya, depolama operatörlerine ve taşeronlardan perakende satış yerleri ve gıda servislerine ( ekipman üreticileri, ambalaj materyali, temizlik ajanları, katkı ve bileşen üreticileri gibi kuruluşlar dahil ) kadar değişen bir zinciri kapsamaktadır. Hizmet sağlayıcılarda bu sisteme dahildir.

Bu standart gıda zinciri boyunca, son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetimi sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır:

  • İnteraktif iletişim
  • Sistem yönetimi
  • Ön gereksinim programları
  • HACCP prensipleri

 

Bu standardın amacı, küresel düzeyde gıda zinciri içindeki işlerde, gıda güvenliği şartlarına uyum sağlamaktır.

Bu standart, gıda zincirinde yer alan bir kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar ve gıda zincirinde herhangi bir şekilde yer alıp, sistemi uygulayarak, güvenli gıda üretmek isteyen boyutu her ne olursa olsun, yem üreticileri, hasatçılar, çiftçiler, gıda bileşeni üreticileri, gıda üreticileri, satıcıları, gıda servisleri, hazır yemek firmaları, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren firmalar, taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşlarıyla sınırlı olmamakla birlikte dolaylı olarak yer alan kuruluşlar arasında  ise ekipman sağlayan kuruluşlar, temizlik ve sanitasyon ajanları, ambalaj malzemeleri ve gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşları kapsamaktadır. 

© Copyright 2012 Tmena. Tüm hakları saklıdır.