Eğitim

 

* BİREYE VE TAKIMA YÖNELİK EĞİTİMLER
    Zaman Yönetimi
    Stres Yönetimi
    Problem Çözme Teknikleri
    Takım Çalışması
    Hata Modu ve Etkileri Analizi Eğitimi (FMEA)
    Süreç  Eğitimi
    Kalite ve Verimlilik Eğitimi
    Stratejik Yönetim Eğitimi
* YÖNETİM SİSTEMLERİ ve ÜRÜN SERTİFİKASYONU EĞİTİMLERİMİZ 
    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
    ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
    Ön Gereksinim Programları Temel Eğitimi
    ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel  Eğitimi
    ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
    ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
    ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
    OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
    OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
    BRC-FOOD (Gıda Güvenliği) Temel Eğitimi(Issue 6 -YENİ)
    BRC-IOP Ambalaj Endüstrisi Temel Eğitimi(Issue 4 - YENİ)
    IFS-FOOD (Gıda Güvenliği) Temel Eğitimi(Ver.6-YENİ)
    TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Eğitimi
    İYİ TARIM UYGULAMALARI (Su Ürünleri) Eğitimi-YENİ
    İYİ TARIM UYGULAMALARI (Hayvansal Üretim) Eğitimi-YENİ
    İYİ TARIM UYGULAMALARI Bitkisel Üretim (Meyve-Sebze,Tarla Bitkileri) Eğitimi
    GLOBALG.A.P. Su Ürünleri Eğitimi (Ver.4.0-YENİ)
    GLOBALG.A.P. Bitkisel Üretim (Meyve-Sebze ,Tarla Bitkileri) Eğitimi(Ver.4.0-YENİ)
    GLOBALG.A.P. GRUP KYS (SEÇENEK 2 ) Eğitimi(Ver.4.0-YENİ)
    ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
    ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
    TS/ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
* TEKNİK EĞİTİMLER
    Uygulamalı Mikrobiyoloji Eğitimi
    Temel Mikrobiyoloji Eğitimi
    Mikrobiyoloji Laboratuarında Analiz Kalitesinin Temini, Kalite Kontrol Çalışmaları ve Değerlendirmeleri
    Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği
    Kimyasal Analiz Laboratuarı Uygulamalı Eğitimi
    Bitkisel ve Zeytinyağlarında Yapılan Kimyasal Analizlerin Uygulamalı Eğitimi
    Kimyasal Analizlerde Metot Validasyonu 
    Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliği
    Gıdalarda LCMS-MS ve GCMS ile Pestisit Analizi Eğitimi
    Uygulamalı LC/MS-MS cihaz eğitimi
    Pestisit Analizinde Metot Validasyonu-Ölçüm Belirsizliği ve Kalite Kontrol Çalışmaları
    Uygulamalı Genetiği Değiştirilmiş Organizma Tespiti Analizi Eğitimi (Real Time PCR)
    Uygulamalı HPLC ile Mikotoksin Analizleri Eğitimi (Aflatoksin, Fumonisin, Zearalenon, Deoksinivalenol, Okratoksin vb.)
    Uygulamalı Ağır Metal ve Mineral Analiz Eğitimi
    Numune alma teknikleri 
    TS EN ISO/IEC 17025 için Metod Validasyonu Eğitimi
    TS EN ISO/IEC 17025 için Ölçüm Belirsizliği
    Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon

© Copyright 2012 Tmena. Tüm hakları saklıdır.