BRC

 

İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium) tarafından geliştirilen BRC Global Standardı, üreticilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine ve tüketicileri korumasına yardımcı olmakla birlikte gıda güvenliği anlamında çok geniş kapsamı olan bir standarttır.

 

BRCnin Gelişimi;


1998- BRC Standard denetim standardı olarak yayınlandı

1999- EN 45011 akrediteli ilk Denetim Kuruşları onayladı

2000- 2. versiyon Haziranda yayınlandı

2002- 3. versiyon BRC standardı belgelendirme için yürürlüğe girdi

2003- BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative) tarafından onaylı bir standart olarak kabul edildi.

2005- 4.versiyon Ocak 2005’te yayınlandı.

2008- 5.versiyon “Global Standart for food Safety” olarak Ocak 2008’de yayınlandı.

2011- 6.versiyon Temmuz 2011’de yayınlandı.

 

BRC’nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.


BRC STANDARTLARI :


BRC standartlarında başlıca bölümler; imalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama alanları, personel alanları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski, tehlike ve risk yönetim sistemi, ürün dizayn/geliştirme, personel hijyeni ve eğitim

 


 

BRC / IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri


BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı üreticilere yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır.


 

 

 

BRC – FOOD Standardı- Gıda Ürünleri


Gıda üretim tesislerinde güvenli gıda üretmek üzere, hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC- Gıda Standardını yayınlanmıştır. BRC Gıda Standardı;  HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü Süreç Kontrolü, Personel bölümlerini içermektedir.

© Copyright 2012 Tmena. Tüm hakları saklıdır.